Posted tagged ‘koncentryczne rowy i wały’

Słownik Archeologii Wysp Brytyjskich: Grodzisko pierścieniowe (ang. ringfort)

30/12/2008


Ilustr. Wzgórze Tara, Irlandia - tzw. Gród Królewski z tzw. Domem Cormaca - przypuszczalnie grodziskiem pierścieniowym - niżej położoną kolistą strukturą połączoną z tzw. Siedzibą Królewską, prawdopodobnie starszym pierścieniowym kurhanem grobowym (fot. Irish Government's Office of Public Works)

Ilustr. Wzgórze Tara, Irlandia. Zdjęcie lotnicze części wierzchołka wzgórza, widok od strony południowej. Widać północną część tzw. “Grodu Królewskiego” z zabytkami archeologicznymi znajdującymi się w środku: tzw. “Domem Cormaca” - przypuszczalnie grodziskiem pierścieniowym z 1 tysiąclecia n.e. - niżej położoną kolistą strukturą połączoną z tzw. “Siedzibą Królewską”, prawdopodobnie prehistorycznym pierścieniowym kurhanem grobowym (fot. Irish Government's Office of Public Works)

Grodzisko pierścieniowe

(ang. ringfort )

Uniwersalna nazwa określająca obiekty archeologiczne znajdujące się przede wszystkim w Irlandii, które są stanowiskami archeologicznymi, przeważnie z wczesnej fazy wczesnego średniowiecza (z 2 połowy 1 tys. n.e.), najczęściej otoczonymi kolistymi lub owalnymi rowami (i wałami) w formie pierścieni (niekiedy kilkoma koncentrycznymi rowami i wałami), pełniącymi w większości funkcje fortyfikacji obronnych.

Grody pierścieniowe nazywane są ráth (ráith), caiseal, cathair i dún we wczesnych irlandzkich źródłach pisanych oraz caher we współczesnych irlandzkich opracowaniach archeologicznych. Ráth (ang. rath) to ziemne (ziemno-drewniane) grodzisko pierścieniowe, caiseal (nazwa używana głównie w północno-zachodniej Irlandii, ang. cashel) i cathair (nazwa używana głównie w południowo-zachodniej Irlandii) to grodziska kamienne. Dun oznacza bardziej okazały gród czy zamek będący siedzibą władcy; to określenie odnosi się również do grodów (grodzisk) budowanych na klifach lub stromych wzgórzach (czy ostrogach skalnych) dominujących nad okolicą (ang. promontory forts).

Grodziska pierścieniowe to jedne z najczęściej występujących zabytków archeologicznych w Irlandii. Stale odkrywa się nowe. Przyjmuje się, że przeciętnie jedno grodzisko pierścieniowe znajduje się na obszarze o powierzchni 2 km kwadratowych. Datowanie i funkcja grodzisk pierścieniowych wciąż wymagają dalszych badań ze strony archeologów.

Copyright by toderen, 2008